Personeel en overhead

Het personeel is het kapitaal van de organisatie. Tegelijk omvatten de personeelskosten tussen de 80 en 85% van de begroting. In de formatieplanning en het vaststellen van de overhead wordt rekening gehouden met prognoses en risico's.
De juiste cultuur en kostenbewustzijn binnen de organisatie helpen mee aan een beter resultaat!

De Berenschotbenchmark is een goede basis voor de omvang van personele overhead.
Binnen deze normstelling is het mogelijk aan alle gestelde eisen te voldoen en tegelijk te voorkomen dat er te veel geld wordt onttrokken aan het onderwijsproces.


In control zijn

In control zijn is een voorwaarde voor elke organisatie. Onverwachte risico's kunnen grote gevolgen hebben. De bedrijfsvoering voor een schoolbestuur kent een breed aantal invalshoeken zoals Financiën, Personeel, Huisvesting, ICT en Inkoop. Naast een strakke P&C Cyclus en een actuele risico-analyse is er gericht beleid nodig om tijdig in te spelen op alle voorkomende aandachtsvelden. 

              Bedrijfsvoering wordcloud

Een schoolbestuur heeft steeds meer te maken met mondige ouders en een toenemende claimcultuur. Nieuwe regelgeving op het terrein van (sociale) Veiligheid en Privacy (AVG 2018) vereisen beleid en vooral bewustwording zowel aan de bestuurstafel als op de werkvloer.  

Op het terrein van de bedrijfsvoering kan Jan Aalberts u breed adviseren en ondersteunen. Rekening houdend met de menselijke maat en zakelijk waar dat nodig is.

Een webdesign van Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum