Exploitatie en duurzaamheid zijn voorwaarden

Scholen hebben recht op een goed en functioneel gebouw waar veilig en gezond onderwijs kan worden gegeven. Tegelijk zijn de beschikbare middelen schaars en de wettelijke eisen omvangrijk.
Sedert 2015 zijn de rollen en verantwoordelijkheden van gemeenten en schoolbesturen gewijzigd en de risico’s voor schoolbesturen toegenomen. Meerjarenplanning en inzicht in de exploitatie van de scholen en gebouwen zijn belangrijke voorwaarden.

Aandacht voor duurzaamheid, een gezond klimaat en energiebesparing is met de nodige aandacht en inventiviteit ook met schaarse middelen mogelijk. Naast het effect van het (terug)verdienen, zijn onze kinderen het waard te werken aan een beter milieu.

Gemeenten en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben elkaar nodig om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting uit te voeren.

Aalberts advies kan hierbij voor alle partijen een belangrijke rol vervullen. Vanuit verschillende projectfuncties heeft Jan Aalberts leiding of begeleiding gegeven aan integrale planning, afstemming en uitvoering van onderwijshuisvesting op vele plaatsen in het land.

Als ambassadeur van de Green Deal Scholen (greendealscholen.nl/ambassadeurs) is vanuit deze rol ook gratis advies mogelijk.


 

Een webdesign van Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum